Voorafbetalingen

Datum/Tijd
Datum/Data - 20 december 2017
De hele dag


(*)
Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen
PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066
PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056
(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

Posted in: