Vennootschapsbelasting : aangifte tegen uiterlijk 27 09 2018

Datum/Tijd
Datum/Data - 27 september 2018
De hele dag


Algemene vergadering moet normaal gehouden zijn binnen de 6 maanden na afsluiting boekjaar, verder zijn er desgevallend ook nog verplichtingen voor neerlegging van de jaarrekening.   Breng alles op tijd binnen !