UBO -register voor vennootschappen en rechtspersonen

Datum/Tijd
Datum/Data - 31 december 2019
De hele dag


Elke vennootschap / rechtspersoon dient zijn ((electronisch) UBO-register aangemaakt te hebben.

Posted in: