Statistiek

Datum/Tijd
Datum/Data - 8 december 2017
De hele dag


Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.
Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Posted in: