RSZ

Datum/Tijd
Datum/Data - 5 december 2017
De hele dag


  • Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.
    Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 110
Posted in: