Btw

Datum/Tijd
Datum/Data - 15 december 2017
De hele dag


Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2018 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, ยง 3 nieuw BTW-KB nr. 19).
Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

Posted in: