Btw

Datum/Tijd
Datum/Data - 20 december 2017
De hele dag


  • Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

  • Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.
  • Kwartaalaangevers : betaling van het tweede voorschot.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

  • Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
Posted in: