Bedrijfsvoorheffing

Datum/Tijd
Datum/Data - 15 december 2017
De hele dag


BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor
Werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

Posted in: