Bedrijfsvoorheffing

Datum/Tijd
Datum/Data - 22 december 2017
De hele dag


Vennootschappen die in 2016 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.
Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

Posted in: