01 juli 2018 verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers

Vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid verzekeren voor schade door werken aan woningen (minstens 50% bewoning) in ons land. Enkel de werken vergund na deze datum, en waarvoor de tussenkomst van een architect nodig is, vallen onder de nieuwe wet. De schade is bovendien beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. In het geval van waterdichtheid is dit enkel het geval voor zover dit de soliditeit of stabiliteit in het gedrang brengt.